Pookkal Panineer Lyrics – Action Hero Biju – Nivin Pauly

ഉം ..ഉം .. ഉം… ഉം .. ഉം .. ഉം… പൂക്കൾ പനിനീർ പൂക്കൾ നീയും കാണുന്നുണ്ടോ .. ഈണം കിളിതൻ ഈണം നീയും കാണുന്നുണ്ടോ.. വന്നു നാം..  .. രണ്ടാളും.. ഇരുവഴിയേ.. ഇവിടെ വരെ പോരേണം നീ കൂടെ… ഇനിയൊഴുകാം… ഒരു വഴിയേ… പൂക്കൾ പനിനീർ പൂക്കൾ നീയും കാണുന്നുണ്ടോ ഈ വഴിയെ വരും നറുമഴയും ഇളവെയിലും ഈ വനിമുഴുവൻ ഹിമമണിയും..ഇലപൊഴിയും ഇതുവഴി പോയീടും .. ഋതുപലതെന്നാലും ഇതുവഴി പോയീടും.. ഋതുപലതെന്നാലും മാനസമാകെ നമ്മൾ നെയ്യും

Ente Bharatham Malayalam Patriotic Song Lyrics | August 15 | Indian Independece Day

ജനകോടികള്ക്ക് ജീവാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം….   ജനകോടികള്ക്ക് ജീ…വാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…ഓ..ഓ..ഓ..   ഹൃദയമേ…. ഹൃദയമേ…. ഉന്നരുമീ വേളയില്………..ല്…   പ്രാണനും ജീവവായുവും… ഭാരതാമ്മയാ അങ്ങേ…. ഭാരതാമോചനം ധീരരേ… ശാന്തിമാനിളേ… സലാം… ചോരയും വീര്യവും ജീവനും ത്യജിച്ചയോദ്ധാക്കളേ… സലാം…   ഹൃദയമേ…. ഹൃദയമേ…. ഉന്നരുമീ വേളയില്………..ല്… ജനകോടികള്ക്ക് ജീവാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…. ജനകോടികള്ക്ക് ജീ…വാമൃതം… ജയഭാരതമ്മക്ക് വന്ദനം…ഓ..ഓ..ഓ. ജയ് കിസാനോ ജയ് ജവാനോ (4) ജയ ജയ ജയ ജയ ദേശം ജയ ജയ ജയ ജയ

Asianet News Tv

Asianet News Tv channels free, Asianet News Live Malayalam Tv Channel, Asianet News Online Malayalam Tv Channel, Asianet News Kerala Channel, Asianet News Online Tv, Asianet News Channel Free, Old Asianet News Channel, New Asianet News Channel, Watch Asianet News Channel Free, Asianet News Evergreen Channel, Malayalam Top Channels